PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 08 Decembrie 2012 00:54
Share

 

 

Re?eta  este simpl? ?i eficient? – Dac? vrei s? scapi de cineva, dac? vrei s? denigrezi, dac? vrei s? demonizezi pe cineva, dac? vrei s? ai parte de circ, dac? vrei s? manipulezi opinia public? ai o re?et? minune – re?eta SEX.

Re?eta SEX func?ioneaz? perfect, f?r? gre?eal?, rapid. Este cea mai eficient? metod? de a termina un om, de a-i distruge cariera  sau de a anatemiza o organiza?ie.

Aceast? re?et? este valabil? oriunde în lume indiferent de pozi?ia social? pe care o ai.

Atunci când manipulatorii doresc ca un cap s? pice, aplic? cu succes re?eta SEX.

 

Este suficient s? ne reamintim cazul lui Dominique Strauss Kahn, fostul ?ef FMI. În cazul lui re?eta a func?ionat perfect. Ce sens sau rol au mai avut scuzele finale? Nici m?car unul, re?eta a fost atât de puternic?, atât de n?ucitoare, încât acest om a disp?rut pur ?i simplu din via?a politic?.

Re?eta SEX are o eficien?? uimitoare în cazul românilor, mai ales când ea se aplic? yoghinilor.

În schimb, nu intereseaz? pe nimeni cât de modern sau bun este swing-ul în România. Unii se întreab? ce este aia. Mai pe române?te, este o abordare sexual?, practicat? de mai multe cupluri ce se întâlnesc în acela?i loc, în care partenerii de sex se schimb? între ei ?i uite a?a po?i face sex cu prietena amicului t?u.

Sunt articole, emisiuni tv ce ne explic? modul de ac?iune ?i ce trebuie s? facem într-o partid? de sex în grup într-un club privat. Acest lucru este absolut perfect în viziunea mass mediei.

Swing-ul este un nou trend, este normal, firesc, oamenii discut? foarte liber despre sex, putem spune în accep?iunea modern? c? este chiar educativ.

Evident discut?m despre democra?ie, libertinaj, este ceva absolut normal.

Dar - aten?ie mare - discut?m despre swing nu despre sex; evident, aceasta ca s? privim cât mai modern situa?ia actual?.

Îmi aduc aminte ?i declara?iile fostului premier, infractorul Adrian N?stase, legate de scandalul sexual în PSD: ”Dar ce-a f?cut cu minore? Sunt foarte multe minore în ?ara asta, care-i problema lui cu minorele?”( sursa: http://www.realitatea.net/nastase-despre-negoita-in-scandalul-sexual-poate-se-casatoreste-cu-una-dintre-ele_770549.html)

Dac? este vorba de Adrian N?stase nu-i bai, merge ?i a?a.

În schimb dac? yoghinul Gregorian Bivolaru a explicat continen?a sexual? ?i i-a înv??at pe oameni s? iubeasc? din suflet, cu adev?rat, el a devenit un mare pericol public ?i un obsedat sexual.

Ast?zi presa vuie?te - vai, vai, Gregorian Bivolaru – SEX – Italia.

Ce importan?? mai are logica atunci când de fapt dorim cu orice pre? capul lui Gregorian Bivolaru?

Nu i s-a putut lua capul în România pentru c? acum are azil politic în Suedia, atunci ce pot  face manipulatorii?

Distrug ?coala de yoga. ?i dac? în România nu se poate, atunci mergem în str?in?tate ?i aplic?m aceea?i re?et? bomba – Re?eta SEX.

Logica nu î?i are locul, pentru c? indiferent de situa?ie, indiferent de adev?r prejudecata instaurat? în adâncul sufletelui uman este mult mai puternic? ?i mai mai mare decât logica simpl? plin? de bun sim?.

Agen?ia Mediafax ne spune c? în Italia s-a deschis o anchet? pe baza unor plângeri formulate de anumite persoane care ?i-au pl?tit cursul de yoga.

Bun, întrebarea fireasc? este ce are în comun  faptul c? un om pl?te?te un curs de yoga cu Sexul?

Aparent nimic, mai ales c? în Italia sunt sute de cursuri de yoga diferite de ?coala de yoga MISA.

Dar dac? este vorba despre Gregorian Bivolaru cu siguran?? totul este diferit. Dintr-o dat? totul devine foarte grav atunci când este vorba despre Gregorian Bivolaru.

Cu toate c? Gregorian Bivolaru nu are nicio condamnare, cu toate c? are trei procese câ?tigate, dintre care unul pune în discu?ie abuzurile suferite de el în perioada comunist?, Gregorian Bivolaru este prezentat de mass media din România ca fiind un mare infractor.

Este demonizat pur ?i simplu.

În cazul lui Gregorian Bivolaru totul este diferit ?i acest fapt  îl arat? ?i justi?ia din România care îi încalc? drepturile, unde el este implicat într-un proces de sex cu o minor? ?i în care victima nu exist?.

Victima nu exist? ?i totu?i procesul exist?. În plus noua instan?? a desfiin?at primele dou? decizii judec?tore?ti prin care Gregorian Bivolaru a fost achitat.

În materie de sex nu numai c? nu s-a spus totul pân? acum, dar se pare c? totul este posibil ?i permis în România.

Re?ata SEX parc? este rupt? din filele scrise de presa româneasc? în 2004 – sex în grup, orgii, sp?lare pe creier – sute de persoane sp?late pe creier.

Toate aceste evenimente pentru simplul motiv c? un om ?i-a pl?tit un curs de yoga.

Nicio defini?ie, nicio demonstra?ie logic?, nici trei procese câ?tigate nu mai pot ?terge aceast? anatem? când este vorba despre SEX ?i nu un sex oricum, dac? ?inta este Gregorian Bivolaru.