ANUN? IMPORTANT DIN PARTEA CONDUCERII MISA PDF Imprimare Email
Vineri, 30 August 2013 15:16
Share

Conducerea MISA anun?? pe aceasta cale c? a luat deja act de existenta unei scrisori calomnioase, plin? de insinu?ri abjecte, anonime ce a fost postat? pe site-ul s?u personal de c?tre fostul cursant Mihai Rapcea. Ac?iunile sale pline de ur?, veninoase ?i def?im?toare la adresa acestei ?coli de yoga sunt de altfel notorii ?i ele reflect? dorin?a sa furibund? de r?zbunare pentru c? a fost eliminat de la cursurile acestei ?coli datorit? abaterilor grave pe care le-a s?vr?it. Cu toate c? aceast? a?a-zis? scrisoare colectiv? ce este anonim? nu ar trebui s? fie ctu?i de pu?in luat? n considerare de conducerea MISA, anun??m pe aceasta cale c? n mod excep?ional ea va face totu?i obiectul unor ntlniri ?i discu?ii colective (cu to?i membrii care locuiesc n a?ez?mintele spirituale ale ?colii MISA), iar toate aceste dezbateri vor ncepe ?i apoi se vor realiza n mai multe etape, dup? data de 20 septembrie 2013.

Ac?iunea ce a fost demarat? de dl. Mihai Rapcea este evident abject? pentru noi to?i, deoarece el a postat, deloc ntmpl?tor, aceast? scrisoare anonim? tocmai atunci cnd cei care locuiesc n a?ez?mintele MISA sunt n propor?ie de 97% pleca?i n vacan??, ?i tocmai aceast? situa?ie de fapt face s? fie practic imposibil? o dezbatere colectiv? a tuturor aspectelor calomnioase, tenden?ioase ?i r?uvoitoare ce sunt prezentate cu impertinen?? ca fiind reale n respectiva scrisoare anonim?. Avnd n vedere aceste aspecte, ne ntreb?m retoric: oare de ce aceste fiin?e umane despre care se afirm? c? sunt un grup ?i c? au scris aceast? scrisoare nu au avut ?i nu au manifestat bunul sim? ?i minima onestitate de a-?i comunica, a?a cum era firesc ?i necesar, numele?! Ce anume i determin? s? se ascund? ntr-un mod la?, ntocmai ca ni?te ?obolani sub cortina groas? a anonimatului? Dac? ceea ce sus?in ei (a?a cum doar ei afirm?) este adev?rat, ce anume i determin? s? dea dovad? de la?itate? ?i n alt? ordine de idei (dac? toate acestea exist?), de ce anterior nu au transmis, a?a cum era firesc, dolean?ele lor conducerii MISA? De ce oare au evitat aceasta? Sunt ntreb?ri fire?ti pe care orice fiin?? uman? nzestrat? cu bun sim? ?i o minim? inteligen?? ?i le pune de ndat? ce cite?te o astfel de scrisoare anonim? plin? de acuza?ii extrem de grave care n fond sunt r?ut?cioase, fantasmagorice ?i nefondate.

n plus, exist? o mul?ime de alte semne de ntrebare pe care aceast? halucinant? scrisoare anonim? ni le ridic?. Pentru noi, dincolo de aparen?e, o astfel de scrisoare anonim? este o fumigen? n mod evident senza?ionalist? ce este nainte de toate menit? s? ofere false dovezi pentru campania furibund?, nencetat? ?i plin? de ur? din mass media, ce se va repezi h?mesit? s? fac? o mul?ime de articole def?im?toare referitoare la a?a-zisele condi?ii cumplite ce sunt denun?ate c? exist? de peste 20 de ani de zile n a?ez?mintele spirituale ale MISA. Aceast? scrisoare anonim? se aseam?n? ca dou? pic?turi de ap? cu halucinantele scrisori prin care a?a-zi?ii p?rin?i revolta?i cereau urgent autorit??ilor s? intervin? n for?? spre a reprima prin toate mijloacele existente fie legale, fie ilegale activitatea pa?nic? a ?colii de yoga MISA. A?a cum de altfel ne amintim cu to?ii, scrisorile de acest gen (ce erau n realitate ni?te fumigene ce au fost confec?ionate prompt la ordinul serviciilor secrete !!!) au disp?rut la scurt timp dup? aceea (pentru totdeauna) dup? reprimarea ndrjit?, furibund? ?i s?lbatic? a yoghinilor din asez?mintele spirituale, ?i care s-a dezl?n?uit (dup? cum ?tim cu to?ii) la data de 18 martie 2004 n cadrul acestei turbate campanii pline de ur?, de abuzuri de tot felul, de ilegalit??i flagrante ?i minciuni sfruntate ce au fost zvrlite de-a valma mpotriva acestei ?coli de yoga. n ansamblu, se poate spune c? aceast? patetic? scrisoare anonim? [ce este menit? s? stoarc? lacrimi sau s? provoace o vie indignare n min?ile celor naivi, facil manipulabili ce pot fi cu u?urin?? p?c?li?i de toate minciunile super gogonate ce sunt prezentate cu impertinen?? (sub protec?ia anonimatului) ca fiind adev?ruri de necontestat, (care culmea culmilor!) sunt prezentate cu o imens? obr?znicie ca fiind vechi de peste 20 de ani] este o nou? g?selni?? ?ubred? ?i pueril?. Noi consider?m c? trebuie s? fii extrem de naiv ?i chiar ntr-o anumit? m?sur? un retardat mintal s? po?i crede c? de peste 20 de ani aceste a?a-zise situa?ii fantasmagorice, grave ?i n mod evident inadmisibile exist? ?i persist? n a?ez?mintele spirituale MISA dar cu toate acestea (merit? s? ne ntreb?m oare de ce?) nimeni (absolut nimeni!) pn? n prezent nu a catadicsit m?car o singur? dat? s? le aduc? (a?a cum era normal ?i firesc) la cuno?tin?? n primul ?i n primul rnd conducerii MISA ?i apoi (de ce nu?) chiar opiniei publice, a?a cum ni se creeaz? impresia n?el?toare c? s-a f?cut aceasta abia acum. ntrebarea fireasc? (pe care orice fiin?? uman? ce este nzestrat? cu o firimitur? de inteligen?? ?i bun sim? ?i-o pune) este: dac? de fapt consider?m prin reducere la absurd c? toate aceste acuze (aberante n fond!) sunt reale, este firesc ?i chiar necesar s? ne ntreb?m de ce abia acum (tocmai n timpul vacan?ei de var? a acelora care locuiesc n a?ez?mintele spirituale) dup? ce au trecut peste 20 de ani doar anumite persoane au decis s? trimit? o astfel de scrisoare anonim? tocmai dl. Mihai Rapcea care, dup? cum ?tim cu to?ii, este un notoriu ?i ndrjit du?man plin de o imens? ur? al ?colii de yoga MISA? Merit? s? ne ntreb?m (retoric!) pentru ce acest a?a-zis grup (care este de fapt inexistent!) nu a supus mai nti respectiva scrisoare (eventual anonim?!) dup? cum era normal ?i firesc, aten?iei conducerii MISA? Modul tic?los ?i dezgust?tor de a proceda al acestui a?a-zis grup, eviden?iaz? f?r? doar ?i poate dorin?a abject? de a face s? apar? ?i chiar s? persiste (mai ales n mass media) o imagine ct mai fals? ?i nfrico??toare de lag?r de concentrare care ar fi, vezi Doamne, realitatea crud? ?i nsp?imnt?toare ce exist? de peste 20 de ani de zile n asez?mintele spirituale ale ?colii de yoga MISA. Inten?ia evident? de a provoca scandal ?i discu?ii ct mai urte ?i nesfr?ite att despre ?coala de yoga MISA ct ?i despre a?ez?mintele ei spirituale este clar? pentru noi to?i. Exist? chiar un aspect semnificativ n scandalul ce se nfirip? ?i care ar trebui s? ne dea de gndit. Dup? ce unele posturi de televiziune s-au gr?bit s? prezinte la scurt timp dup? aceea un jalnic interviu cu un a?a-zis membru al acestui grup ce era chipurile menit s? confirme ntr-un mod penibil calomniile abjecte ce figureaz? n acea scrisoare anonim?, conducerea MISA a f?cut nenum?rate demersuri pentru a se ob?ine, a?a cum este firesc ?i legal, un drept la replic? cu privire la acel interviu, dar cu toate acestea niciunul dintre posturile de televiziune care au difuzat respectivul interviu nu a fost cu niciun chip de acord s? accepte ?i apoi s? difuzeze dreptul legal la replic? al ?colii de yoga MISA. ntrebarea fireasc? pe care ar trebui s? ne-o punem cu to?ii este: Oare de ce mass media din Romnia sau mai precis posturile de televiziune sunt MUM? pentru oricine atac? ntr-un mod furibund la ad?postul perfid al anonimatului a?ez?mintele ?colii spirituale MISA, dar n schimb sunt CIUM? atunci cnd conducerea ?colii de yoga MISA face demersurile necesare pentru a ob?ine, a?a cum este firesc ntr-un stat democratic, dreptul necesar la replic??! Merit?, de asemenea, s? ne ntreb?m retoric: oare de ce dl. (avocat al diavolului) Mihai Rapcea care nu are ?i nu a avut niciodat? nicio func?ie n conducerea MISA [?i care este pentru noi to?i doar un insignifiant fost cursant ce a fost deja exclus din aceast? ?coal? datorit? abaterilor sale grave pe care le-a s?vr?it ?i care (abateri) au fost atent prezentate ?i n mod riguros documentate pe site-ul yogaesoteric.net] poate s? apar? practic oricnd pe orice post de televiziune (cu o suspect? u?urin?? ce ar trebui s? ne dea de gndit ?i s? ne fac? s? ne d?m seama c? el este deja instrumentul din umbr? al anumitor servicii secrete) spre a calomnia, spre a def?ima cu o imens? ur? ?i spre a mpro?ca cu noroiul cel otr?vitor din fiin?a sa ?coala de yoga MISA ?i conducerea acesteia, n timp ce niciunul dintre membrii conducerii ?colii de yoga MISA nu poate s? fac? (nici m?car o singur? dat?!) aceasta, deoarece se izbe?te imediat de zidul indiferen?ei, al dispre?ului ?i al refuzului ndrjit ?i sistematic al tuturor posturilor de televiziune din Romnia?

Consider?m c? toate acestea ?i multe altele, pe care nu avem timpul necesar s? le expunem aici, ar trebui s? ne dea serios de gndit n m?sura n care suntem deschi?i s? afl?m care este adev?rul. Este n viziunea noastr? tragic ?i totodat? semnificativ c? s?rmanii redactori ce s-au gr?bit s? difuzeze acel chixo-comic interviu caricatural, cu acel pretins membru al grupului ce a trimis respectiva scrisoare anonim? nu au fost capabili s? se prind? de minciuna sfruntat? a aceluia care pretindea c? moare de foame n a?ez?mintele MISA, dar cu toate acestea sus?inea sus ?i tare cu guri?a lui (este adev?rat n mod indirect) c? a avut totu?i la dispozi?ie pe pu?in 700-800 de euro pentru a merge zice-se s? discute fa?? n fa?? cu profesorul yoga Gregorian Bivolaru. Iat? ns?, c? prostia imens? ?i r?utatea abil mascat? a acelui realizator de emisiuni i-a luat pur ?i simplu min?ile ?i nu l-a f?cut s?-?i dea seama de uria?a contradic?ie (evident? pentru noi to?i) cum c? acel om care pretindea c? moare de foame n a?ez?mintele MISA ?i declara c? se hr?ne?te cu o cantitate ve?nic insuficient? de mncare ?i care mbuc? adeseori doar pine muceg?it?, a avut totu?i la dispozi?ie suma minim? de 700-800 de euro pentru a merge s? discute fa?? n fa?? cu profesorul yoga Gregorian Bivolaru (a?a cum de altfel a sus?inut chiar el personal, cu un imens aplomb, aceasta). Ne ntreb?m tocmai de aceea, rznd pur ?i simplu n hohote de aceast? gaf? monumental? [a acestei pretinse (n realitate false!) victime a a?ez?mintelor spirituale ale ?colii de yoga MISA], ce explica?ii abracadabrante ?i pline de un fals patetism ne va furniza vreodat? dl. avocat Mihai Rapcea despre surprinz?toarea dare de mn? a acestui membru att de chinuit ce apar?ine acestui pretins grup oropsit care ?i permite totu?i s? cheltuiasc? cu o uimitoare non?alan?? suma de 3080-3520 ron numai pentru biletul de transport dus ?i ntors, plus necesarul pentru cazare la un hotel modest ?i pentru hran?. nclin?m s? credem c?, referitor la toate acestea, dl. avocat Mihai Rapcea va t?cea ca un pe?te ?i se va preface c? trece cu vederea aceste aspecte care dau imediat serios de gndit oric?rui om cu capul pe umeri. Pentru cei pro?ti, toate aceste aspecte frapante au trecut f?r? ndoial? neobservate ?i unii dintre ei chiar au v?rsat o lacrim? pentru chinurile acestei pseudo victime a a?ez?mintelor spirituale ale ?colii de yoga MISA.

n ncheiere, ?inem s? v? anun??m pe aceast? cale c? dup? data de 20 septembrie 2013, aceast? scandaloas? scrisoare anonim? ce este plin? de acuze aberante, calomnioase, tenden?ioase ?i care con?ine nenum?rate insinu?ri tic?loase ce sunt lipsite de fundament va fi dezb?tut? n cadrul a?ez?mintelor ?colii de yoga MISA, ?i anun??m c? fiecare membru al a?ez?mintelor MISA va veni n fa?a camerei de luat vederi ?i va face o m?rturie personal?, sincer? n cadrul c?reia ?i va exprima liber ?i nestingherit impresiile cu privire la aceast? scrisoare anonim?. n final l vom ruga pe dl. avocat Rapcea s? posteze, a?a cum este firesc, toate aceste m?rturii care vor scoate la iveal? adev?rul ?i numai adev?rul. nclin?m s? credem nc? de pe acum c? dl. avocat Rapcea nu prea va fi dispus s? fac? aceasta, deoarece respectivele m?rturii vor infirma calomniile abjecte pe care respectiva scrisoare anonim? le con?ine. Ne ntreb?m nc? de pe acum: va admite oare dl. Mihai Rapcea s? posteze la el pe site sau pe postul de televiziune sutele de m?rturii ale membrilor comunit??ii spirituale din a?ez?mintele MISA? Pentru c? este cu putin?? ca dl. avocat al diavolului Rapcea Mihai s? se fofileze sub diferite motive abracadabrante s? fac? aceasta, l anun??m nc? de pe acum c?, chiar dac? dumnealui va refuza s? posteze aceste m?rturii audio-video ale membrilor a?ez?mintelor spirituale MISA, noi vom face rnd pe rnd aceasta ?i vom posta aceste m?rturii pe postul de televiziune al ?colii MISA, Misa Tv. Ne ntreb?m nc? de pe acum ce tic?lo?ii va mai inventa cu insolen?? dl. avocat Rapcea Mihai atunci cnd aceste dovezi ale membrilor comunit??ii spirituale MISA vor fi rnd pe rnd f?cute publice chiar ?i pe postul de televiziune al ?colii MISA, Misa Tv. n felul acesta, calomniile abjecte care sunt con?inute n aceast? tic?loas? scrisoare anonim? vor fi rnd pe rnd demascate ?i spulberate.

V? rug?m s? ave?i n vedere c? aceasta este o promisiune ferm? pe care o facem ?i ea va fi pus? n aplicare dup? data de 20 septembrie 2013. n concluzie, noi consider?m c? este o mare nemernicie c? aceast? scrisoare anonim? a fost (deloc ntmpl?tor) postat? tocmai atunci cnd imensa majoritate a membrilor a?ez?mintelor sunt n vacan??, deoarece aceasta ne pune astfel n imposibilitatea de a dezbate nentrziat con?inutul tenden?ios al acestei scrisori anonime, care n realitate ne apare ca fiind un atac furibund, viclean ?i abil deghizat la adresa ?colii de yoga MISA. Nu este exclus ca aceast? scrisoare anonim?, mr?av?, calomnioas? ?i tenden?ioas? s? fie folosit? ulterior drept justificare ndrept??it? ce va motiva nencetatele atacuri mass media mpotriva acestei ?coli de yoga ?i (de ce nu?) o nou? interven?ie n for?? a organelor represive ale statului, care vor putea s? invoce cu viclenie n fa?a opiniei publice pretextul aberant al noilor lor ac?iuni represive ce vor putea fi legitimizate datorit? con?inutului nsp?imnt?tor, revoltant, alarmant al acestei scrisori anonime. Pentru noi to?i ura, r?utatea, nemernicia, josnicia ?i inten?ia v?dit? de a dezinforma cu orice pre? opinia public? a fostului cursant MISA Mihai Rapcea sunt de mult? vreme evidente. Din nefericire pentru el, dl. Mihai Rapcea se ipostaziaz? cu o gigantic? nc?p??nare s? fie ?i s? r?mn? una dintre murdarele guri rele ce ?i-au propus ca n aceast? via?? s? fac? adeseori ct mai mult r?u acestei ?coli spirituale de YOGA [care (aceast? ?coal? de YOGA) nu i-a f?cut dumnealui niciodat? nici cel mai mic r?u, ba dimpotriv? i-a f?cut adeseori chiar foarte mult bine pe care (ca orice ingrat!) acum dumnealui l-a uitat]. Dl. avocat al diavolului Mihai Rapcea a uitat actualmente, datorit? ingratitudinii ?i a nesim?irii ce actualmente l caracterizeaz?, c? el nsu?i a locuit ani de zile n a?ez?mintele acestei ?coli spirituale ?i a beneficiat gratis nu numai de cas? ?i mas? ci ?i de gratuitate deplin? la frecventarea cursurilor de yoga, sau la sejururile sale n taberele spirituale yoghine de la Herculane ?i Costine?ti. Ne ntreb?m (retoric!): aceasta v? este recuno?tin?a, dl. avocat Mihai Rapcea? n schimb, atunci cnd avocatul Mihai Rapcea s-a angajat ca avocat al cauzelor MISA s-a pretat totu?i s? ncaseze onorarii grase ?i n cele din urm?, datorit? incompeten?ei de care a dat dovad? ?i a iresponsabilit??ii, conducerea MISA s-a v?zut nevoit? s? renun?e pentru totdeauna la serviciile sale ce erau sub orice critic?, pe care el le-a prestat pentru aceast? ?coal? ca avocat. Mihai Rapcea a uitat acum c? ?i-a asigurat clientela ?i apoi a devenit destul de cunoscut datorit? reu?itelor genialului avocat Dan Apostol, care a reu?it s? dema?te unele abuzuri flagrante ce au fost puse la cale att mpotriva profesorului de yoga Gregorian Bivolaru ct ?i mpotriva ?colii de yoga MISA, cu ocazia reprim?rii nedrepte ce a fost dezl?n?uit? dup? data de 18.03.2004. Datorit? mla?tinii pestilen?iale n care s-a scufundat n decursul ultimilor ani, dl. avocat Rapcea a ajuns n cele din urm? (datorit? colabor?rii sale ce este realizat? din umbr? cu serviciile secrete) s? fie citat ca martor al acuz?rii n cel de-al doilea dosar al ru?inii, ce a fost fabricat n totalitate la comanda politic? a fostului prim ministru Adrian N?stase, mpotriva unor membrii ai ?colii de yoga MISA ce au fost ?i sunt vinova?i c? au desf??urat n decursul anilor importante activit??i de coordonare a ?colii de yoga MISA. Dat fiind faptul c? deja ?tim cu cine avem de-a face, suntem cu anticipa?ie convin?i c? tic?lo?iile, nscen?rile ?i minciunile gogonate pe care le inventeaz? s?pt?mn? de s?pt?mn? dl. avocat Mihai Rapcea nu se vor opri aici ?i ac?iunile sale tic?loase, pline de ur? vor continua mereu ?i mereu n felurite moduri nebune?ti, c?ci cel mai important ?el al s?u n aceast? via?? a devenit distrugerea cu orice pre? a acestei ?coli de yoga. Tocmai de aceea, este evident pentru noi to?i c? dl. avocat Mihai Rapcea a continuat, continu? ?i va continua cu disperare s? fac? foarte mult r?u acestei ?coli de yoga, chiar dac? eforturile sale turbate ?i pline de ur? s-au dovedit ?i se dovedesc pe zi ce trece zadarnice. El ar trebui s?-?i aminteasc? (dac? i mai este cu putin?? s? fac? aceasta!) c? atunci cnd mult r?u faci, mult r?u vei g?si, deoarece este bine cunoscut pentru noi to?i c? pn? la urm? via?a ?i nici Dumnezeu nu-i iart? la nesfr?it pe cei sau pe cele care n permanen?? fac foarte mult r?u ?i urm?resc aproape n permanen?? s? provoace noi ?i noi scandaluri ?i inten?ioneaz? s? mproa?te cu veninul din fiin?a lor tot ceea ce este bun, frumos, adev?rat ?i dumnezeiesc (ac?ionnd cu o imens? f???rnicie sub aparen?a n?el?toare c? le vor binele yoghinilor din aceast? ?coal? spiritual? de yoga). Dac? dl. Rapcea se consider? chiar att de formidabil, l provoc?m de acum ncolo ntr-o manier? benefic? pentru to?i anii ce i mai are de tr?it n aceast? lume, ca n loc s? urm?reasc? s? fac? NUMAI ?I NUMAI att de mult r?u, s? urm?reasc? mai bine s? pun? nentrziat (dac? binen?eles va putea s? reu?easc? vreodat? aceasta!) bazele ?colii sale de yoga care ar fi minim necesar s? aib?, nu peste 40000 de cursan?i ?i simpatizan?i (ct are ?coala de yoga MISA), ci m?car 250 de aspiran?i care l vor descoperi pe Dumnezeu cu ajutorul lui. Noi cei care facem parte din conducerea MISA suntem siguri nc? de pe acum c? niciodat? n aceast? via?? dl. avocat al diavolului Mihai Rapcea nu va avea ini?iativa ?i for?a necesar? pentru a face propria sa ?coal? de yoga, deoarece faptele ?i ac?iunile sale ne-au convins deja c? dumnealui este din nefericire doar o nulitate plin? de fumuri, orgolii, ?fne, r?ut??i ?i ur?. Dac? dore?te, putem face cu dumnealui pariu cu anticipa?ie ?i suntem nc? de pe acum siguri c? vom c?tiga, deoarece dl. avocat nu are nicio ?ans? s? reu?easc? a?a ceva.

Pentru conformitate, din partea conducerii MISA

Pre?edinte MISA: Gabriela Amb?ru?

yogaesoteric

24 august 2013