PDF Imprimare Email
MarĹŁi, 18 Iunie 2013 19:31
Share

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Gregorian Bivolaru a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru act sexual cu un minor în form? continuat?.

Decizie dur?, nedreapt?, ciudat? a? putea afirma f?r? s? gre?esc, dar efectiv în acest moment reflect? realitatea româneasc?.

Ce este straniu în aceast? poveste?
Justi?ia din Suedia l-a re?inut pentru cercet?ri pe Gregorian Bivolaru timp de 9 luni de zile, timp în care un expert în secte, doctor în teologie, dl Karl – Erik Nylund, l-a studiat pe Gregorian Bivolaru a discutat cu el ?i a urm?rit s? în?eleag? ce este yoga sau ?coala de yoga MISA.
În urma acestui studiu aprofundat dl Nylund a prezentat justi?iei suedeze un raport prin care a ar?tat valorile ?colii de yoga ?i evident a realizat un portret dl-ului Gregorian Bivolaru.
Justitia suedez? a audiat-o pe Dumitru M?d?lina, presupusa victim? a lui Gregorian Bivolaru ?i s-a convins c? Dumitru M?d?lina este de fapt  o victim? a autorit??ilor române.
Drept urmare Gregorian Bivolaru a primit azil politic în Suedia,  fiind protejat de autorit??ile suedeze.
Ce s-a petrecut în România imediat dup?  decizia suedez??
Presa a continuat  lin?ajul mediatic la adresa lui Gregorian Bivolaru ?i a simpatizan?ilor s?i, mai precis a yoghinilor.
Presa româneasc? s-a transformat în justi?iarul de n?dejde al autorit??ilor, care dând din col? în col?, au cerut un raport la CSM.
Culmea ironiei  este c? CSM-ul a b?lm?jit ceva de genul – yoghinii ?i-au înscenat descinderile din 2004.
Adev?rul departe de a ie?i la suprafa?? în ciuda tuturor eviden?elor.
Nu avem nicio victim? ?i ne întreb?m cu stupoare :
Cui i s-a f?cut dreptate în acest proces?
M?d?lina Dumitru este o victim? a procurorilor care i-au terfelit via?a, imaginea, familia folosind instrumentul ”presa”.
Ne întreb?m cum au ajuns în pres? a?a zisele probe secrete, c?r?mizile de baz? ale acuz?rii. Suntem convin?i c? nu vom avea un r?spuns pertinent vreodat?, mai ales în cazul lui Gregorian Bivolaru.
Am participat efectiv la o excu?ie public?, mediatic? pus? în aplicare în mod sistematic de c?tre marele justi?iar Ionut Matei.
1) – A fost audiat? mai întâi M?d?lina Dumitru – În fa?a eviden?ei, judec?torul Ionu? Matei a c?utat o solu?ie aproximativ 50 de zile, timp în care a tot amânat pronun?area.
2) M?d?lina Dumitru a declarat : Nu am f?cut sex cu Bivolaru.
3) În acest moment judec?torul Ionu? Matei a casat cele dou? solu?ii favorabile lui Gregorian Bivolaru date de instan?a de fond de la Sibiu ?i de instan?a de apel de la Alba Iulia.
4) Ionu? Matei reia judecata cazului, unul dintre motive fiind s?-i dea dreptul lui Gregorian Bivolaru s? se apere.
5) Se resping întreb?rile incomode puse de avoca?i pentru martorii acuz?rii
6) Se resping toate cererile referitoare la intercept?rile telefonice ilegale
7) Circul mediatic este reînceput în momentul în care ”sursele judiciare” vorbesc despre a?a zisele probe – juc?riile sexuale.
8) Se contureaz? din ce în ce mai mult circul mediatic cu ajutorul unei foste cursante Arabela, care s-a dovedit cu ocazia audierii c? este o mincinoas?, ea dorind doar bani.
9) Se respinge comisia rogatorie în contextul în care autorit??ile suedeze au r?spuns la cererile judec?torului Ionu? Matei ?i au ar?tat c? procedura este înca în curs de solu?ionare.
10) Înainte de ultimul termen – Ionu? Matei arunc? bomba în media – chipurile ar fi fost amenin?at cu moartea.
11) Presa vuieste, judec?torul e „amenin?at”, dar el, marele erou al na?iunii, declar? c? nu se va l?sa intimidat ?i va face dreptate cu orice pre?.
Pre?ul nu se ?tie, dar cert este c? în publica?ia online Lumea Justi?ie în data de 9 iunie apare un articol în care se vorbe?te de un dosar penal de luare de mit? la adresa celor doi judec?tori din completul negru, mai precis Ionu? Matei ?i Cristina Rotaru. (http://www.luju.ro/dezvaluiri/anchete/santaj-dna-ii-tine-la-penal-pe-magistratii-din-dosarele-de-coruptie-judecatorii-care-l-au-condamnat-pe-ex-premierul-adrian-nastase-erau-cercetati-de-dna-pentru-mita-si-favorizarea-clanului-camatarilor-cu-putin-inainte-de-condamnarea-lui-nastase-judecatori )
Ceea ce este ciudat este faptul c? în numele a?a zisului adev?r, justi?ia politizat? joac? dup? cum i se cânt?.
Ce drept la ap?rare i s-a oferit lui Gregorian Bivolaru dac? el nici m?car nu a fost ascultat a?a cum a motivat ini?ial Ionu? Matei?
De fapt dac? ne gândim bine justi?ia din România a început în 1989 cu o crim? colectiv?, iar acum înc? un abuz la adresa unui om lin?at mediatic de patru decenii ce mai conteaz? în ochii opiniei publice.
Nu mai punem la socoteal? c? acela?i complet negru a fost un complet foarte negru pentru Adrian N?stase sau Gigi Becali ?i foarte „alb ?i drept” – în viziunea massmediei pentru Gregorian Bivolaru.
Ocaua mic? sau ocaua mare? Cu ce m?sur?m noi adev?rul?
Adrian N?stase din perspectiva massmediei este victima unui complot politic executat de completul negru în timp ce acela?i complet devine foarte drept în cazul lui Gregorian Bivolaru.
Nedrept??ile sunt sfid?toare la adresa unui stat de drept, dar nimeni nu dore?te s? le vad?.
Plângerile realizate de c?tre Gregorian Bivolaru c?tre autorit??ile române au fost în zadar.
Presa în mod sistematic este asmu?it? împotriva lui Gregorian Bivolaru ?i împotriva yoghinilor, generând un curent de opinie negativ plin de ur?, batjocoritor ?i calomniator.
Revolta interioar? ce te curpinde este uria??, dar ce putem face acum în aceste momente în care via?a noastr? este în mâna vânz?torilor de ?ar??
Tr?im efectiv în ?ara lui Papur? Vod?,  statul de drept este departe de a fi România.