Orbul g?inilor ?i lin?ajul mediatic PDF Imprimare Email
Joi, 30 Mai 2013 15:28
Share

În cadrul mass mediei, atunci când este vorba despre Gregorian Bivolaru, yoga sau MISA se produce fenomenul orbul g?inilor.

Conform dic?ionarului explicativ al limbii române, orbul g?inilor, popular vorbind, este numele unei boli de ochi care se manifest? prin imposibilitatea de a vedea dup? apusul soarelui.

Totu?i se pare c? în cazul lui Gregorian Bivolaru, aceast? boal? este acutizat?, permanentizat?, ea manifestându-se pe tot parcursul zilei, de foarte mul?i ani de zile.

În ciuda faptului c? mii de oameni practic? yoga ei întâlnindu-se anual în taberele interna?ionale ?i chiar dac? celebra spiral? este cunoscut? acum de c?tre oricine, totu?i acest fenomen de orbire r?mâne evident.

Se pare c? în media nim?nui nu-i pas? de miile de oameni ferici?i care practic? yoga. Media nu dore?te s? vad? aceasta în ciuda eviden?elor mai mult decât clare dac? vom ?ine cont de ?tirile pe care tot media ni le furnizeaz? atunci când ne anun?? c? mii de oameni au format o spiral?.

 

În acest context observ?m  lin?ajul mediatic la care este supus de ani de zile Gregorian Bivolaru.

Conform cu cele spuse de dl Ion Nov?cescu lin?ajul mediatic este: ”Opera?iunea mediatic? non-jurnalistic?, deosebit de agresiv?, ampl? ?i uneori de lung? durat?, promovat? de c?tre una sau mai multe institu?ii media, coalizate sau nu, care ac?ioneaz? premeditat, ori reactiv, împotriva unui individ, de obicei cu statut de persoan? public?, în scopul compromiterii ?i distrugerii credibilit??ii ?i reputa?iei sale.”( Lin?ajul mediatic în Politica Româneasc? 1919 Adev?rul versus Ion I.C. Br?tianu, ed Adev?rul, pag 21).

Tema predilect? în campaniile de manipulare a opiniei publice r?mâne sexul. Aparent sexul îngroze?te pe toat? lumea chiar dac? el este practicat de aproape toat? lumea.

Datorit? manipul?rilor agresive, sexul a devenit un subiect tabu în ciuda eviden?ierii lui clare, plecând de la cele mai obscure chio?curi de ziare ?i pân? la televiziune.

În acela?i timp, datorit? prejudec??ilor impuse de societate, sexul a c?p?tat o conota?ie negativa ?i vulgar?.

Din aceste perspective, metoda cea mai r?spândit? de a discredita un om, r?mâne sexul.

Mai nou, în România, ?ara în care totul este posibil, observ?m cum datorit? lin?ajului mediatic  aceast? boal? - orbul gainilor - se manifest? din ce în ce mai pregnant.

Nim?nui nu-i mai pas? de ceea ce se petrece în realitate, media ?i-a f?cut foarte bine treaba ?i a anesteziat  rapid con?tiin?a oamenilor, care acum închid efectiv ochii la abuzurile realizate de justi?ie, sau se prefac c? nu v?d calomniile grosolane realizate de pseudojurnali?ti ce se hr?nesc din astfel de gunoaie.

Din perspectiva acestor perver?i manipulatori Greogorian Bivolaru trebuie s? dispar? indiferent de care este situa?ia real?.

În aceste momente în care procesul lui Gregorian Bivolaru de la ICCJ se apropie de final, mass media a început s? intoxice popula?ia cu fel de fel de ?tiri care mai de care mai picante, tema principal? a lor fiind evident sexul.

 

Pentru c? efectiv nu au cum s? mai mint?, procurorii care nu au nicio dovad? care s? le ateste minciunile  cl?dite de mass media în to?i ace?ti ani represivi la adresa lui Gregorian Bivolaru,  recurg acum la metoda clasic? ?i anume – Lin?ajul Mediatic, astfel încât nim?nui s? nu-I mai pese dac? lui Gregorian Bivolaru i se încalc? drepturile.

Autorit??ile statului r?mân ?i ele la fel de t?cute, surde ?i mute în fa?a sutelor de plângeri realizate de c?tre Gregorian Bivolaru în ceea ce priveste abuzurile la care este supus în mod cotidian de ani ?i ani de zile.

Acest mod mâr?av de manipulare se produce sub ochii no?tri ?i totu?i  hipnotiza?i de acest circ mizerabil, oamenii înceteaz? s? mai gândeasc?, înceteaz? s? mai vad?, înceteaz? s? mai judece drept.

Ei accept? în mod docil ?i indiferent aceast? stare, fiind mai degrab? preocupa?i de problemele lor cotidiene.

Ba mai mult,  unii dintre ei, condu?i de o ur? visceral? contribuie din plin la r?spândirea acestei boli periculoase f?când jocurile manipulatorilor în a?a zisul nume al adev?rului.

Scopul unui astfel de proces de lin?aj mediatic este eliminarea definitiv? a celui vizat ?i în cazul de fa?? evident manipulatorii doresc eliminarea cu orice pre? a lui Gregorian Bivolaru.

În ciuda faptului c? nu exist? victim? în acest caz, presupusa victim? fiind de fapt victima procurorilor ?i a mass mediei, în ciuda faptului c? drepturile lui Gregorian Bivolaru îi sunt flagrant înc?lcate chiar de c?tre instan?a de judecat?, acest circ mediatic continu? pentru ca nimeni s? nu se întrebe sub nicio  form? dac? Gregorian Bivolaru a avut parte de un proces corect în presupusa democra?ie româneasc? în care deja sintagmele: jurnalism independent sau justi?ie independent? devin pe zi ce trece din ce în ce mai utopice.

Deci iat? de fapt adev?ratul scop al lin?ajului mediatic în acest caz:

- eliminarea ?i distrugerea lui Gregorian Bivolaru

- manipularea con?tiin?ei oamenilor orbi?i de oferta planului material

- reducerea la t?cere a posibilelor voci care ar putea s? comenteze într-un fel abuzurile la care este supus Gregorian Bivolaru.

În aceste condi?ii nu trebuie s? ne mai mire articolele grote?ti care mai de care mai picante ce apar precum ciupercile dup? ploaie ?i care sunt multiplicate cu un simplu ”copy-paste” în mass media româneasc?.